Om oss

Om oss

Nordic Actuary AB har idag två verksamma aktuarier med mångårig erfarenhet inom områdena pension, liv- och pensionsförsäkring och sakförsäkring, samt en senior pensionsspecialist.

Susanna Wallin

Susanna har huvudansvaret för området Pension inom Nordic Actuary AB. Susanna har varit verksam som aktuarie och pensionskonsult sedan 2001 på flera av de största globala “benefit och HR” konsultfirmorna. Fokus har oftast varit på att ge råd till nordiska multinationella företag i frågor som rör de anställdas pensioner och förmåner.

Området Pension omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster, inklusive redovisning av ersättningar till anställda (IAS 19 / US GAAP), pensions- och kapitalvärdesberäkningar, fusioner och förvärv, plandesign och analys av nya pensionsplaner.

För att kontakta Susanna Wallin, var vänlig maila: susanna.wallin@nordact.se eller ring +46 73 988 9278

Ola Hestnes

Ola har huvudansvaret för områden Sakförsäkring och Liv- och pensionsförsäkring inom Nordic Actuary AB.

Han har jobbat som aktuarie sedan 1996 på flera av de största globala konsultfirmorna och har även jobbat 6 år inom återförsäkring, bland annat 2 år i Köln i Tyskland.

Ola jobbar bland annat med skadeprognoser, reservberäkningar, portföljtransferering, trafikljus, försäkringstekniska riktlinjer och produktutveckling. Han är mycket involverad i solvens II beräkningar och rapportering varje kvartal i tillägg till att hjälpa kunderna med ORSA processen. Ola tillhandahåller även aktuariella tjänster till svenska pensionskassor, pensionsstiftelser och nordiska multinationella företag.

Ola har en MSc i Statistik med aktuariell inriktning från Universitet i Oslo, och han är fullvärdig medlem i såväl den norska som svenska aktuarieföreningen (Diplomerad Svensk Aktuarie).

För att kontakta Ola Hestnes, var vänlig maila: ola.hestnes@nordact.se
eller ring +46 73 986 97 21

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

1

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

2

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

3