Tjänster

Liv – och pensionsförsäkring

portfolio

LIV - OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster, inklusive:

  • Inhyrd Aktuariefunktion
  • Värdering av försäkringstekniska avsättningar både enligt legal redovisning och enligt Solvens II
  • Test av beräkningssystem
  • Solvenskapitalberäkningar under Solvens II
  • ORSA processen
  • Aktuariefunktionsrapporter
  • Försäkringstekniska Riktlinjer
  • Utveckling av beräkningsverktyg och tariffer

 

För mer information, vänligen kontakta ola.hestnes@nordact.se