Tjänster

Sakförsäkring

portfolio

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB bland annat följande tjänster för captives och mindre försäkringsbolag:

  • Inhyrd Aktuariefunktion
  • Värdering av försäkringstekniska avsättningar både enligt legal redovisning och enligt Solvens II
  • Känslighetsanalyser enligt IFRS i förbindelse med årsredovisningen
  • Beräkningar och analyser vid portföljtransferering
  • Test av beräkningssytem
  • Solvenskapitalberäkningar under Solvens II
  • ORSA processen
  • Aktuariefunktionsrapporter
  • Försäkringstekniska Riktlinjer
  • Beräkning av skadeprognoser

 

För mer information, vänligen kontakta Ola Hestnes (ola.hestnes@nordact.se)